Privacy Statement
Voor alle websitebezoekers van www.korenter.nl
Korenter, gevestigd aan Appelgaarde 30, 3992 JG, Houten en kantoorhoudend op Meidoornkade 22, 3992 AE, Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.korenter.nl
Meidoornkade 22,
3992 AE, Houten
030-2672310
Persoonsgegevens die wij verwerken
Korenter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (alleen als je inlogt in onze software)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant en eigen gebruikers via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@korenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Als je klant wordt en persoonsgegevens gaat opslaan in onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarmee je akkoord dient te gaan voor je aan de slag gaat. Hierin staat waar de software voor bedoeld is en welke gegevens er mee opgeslagen kunnen worden maar ook wat onze technische en organisatorische maatregelen zijn om privacy en security te waarborgen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Korenter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Korenter neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Korenter) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Korenter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Korenter de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Korenter de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Korenter op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Korenter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Korenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Korenter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Korenter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
GOOGLE ANALYTICS
Namen: _ga
_gat_gtag_UA_*
_gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden
 • We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • We hebben de mogelijkheid tot 'gegevens delen' uitgezet
 • We maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Korenter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@korenter.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Korenter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Korenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@korenter.nl. Korenter heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.korenter.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Waar bewaren we je gegevens
De persoonsgegevens die we voor je verwerken (de relaties die wilt beheren in onze software, de betrokkenen) als je klant bent verwerken we enkel in Nederland.
Voor Korenter heeft Data Processor gekozen voor de datacentra van TransIP. TransIP heeft de beschikking over een eigen ruimte in datacenter DCG (The Datacenter Group Amsterdam). De servers van Data Processor worden onderhouden door Robuust Computer Solutions.

Support
Mail tbv support en onderhoud van Korenter gebruikers (medewerkers van de
Verwerkingsverantwoordelijke) maakt Data Processor gebruik van Gsuite (Google LLC)
als Sub-verwerker. Google LLC is aangesloten bij Privacy Shield.
Voor contact als het gaat om projecten maakt Data Processor incidenteel gebruik van
Trello (Atlassian PTY Ltd). Atlassian PTY Ltd is aangesloten bij Privacy Shield. Voor het
verwerken van financiële gegevens tbv boekhouding is Reeleezee b.v. sub processor.

Als je op deze website een contactformulier, demoaanvraag of ander formulier invult kunnen we je gegevens bewaren in onze eigen Korenter software gehost bij TransIP in datacenter DCG (The Datacenter Group Amsterdam). De servers van Data Processor worden onderhouden door Robuust Computer Solutions. Daarnaast maken we ook geb ruik van Gsuite (Google for business, Google LLC) en indien we je mailen is Mailcamp b.v. ook een Sub-verwerker. De Sub-verwerker van Mailcamp ivm het hosten van de data is Exsilia Internet b.v.
Verwerkersovereenkomst
Als je gebruik wilt maken van onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarin staat hoe we privacy en security in de software borgen en welke rechten en plichten je hebt als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.
Data Protection Officer
Onze Data Protection Officer (DPO)* is Maarten Bakker. Contact kan worden opgenomen per mail via dpo@koren.nl. Zijn FG-nummer is FG001487.
Aanpassingen in onze Privacy Statement
Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website. Korenter adviseert je om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er aanpassingen zijn gemaakt.


*Een DPO is hetzelfde als een functionaris gegevensbescherming
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20-8-2019